Kullanc Ad:    Parola:   
center-left.png center-right.png
Çocuk Þarkýlarý | okul þarkýlarý | çocuk þarkýlarý

Çocuk þarkýlarý ana sýnýfýndan ilkokulun son sýnýfýna kadar kullanýlan ve öðrencilerin çok ama çok eðlenmesine olanak saðlayan materyallerdir. Okul þarkýlarý olarak da bilinen bu þarkýlar ile sizlerde öðrencilerinize hoþ vakit geçirtebilirsiniz. Dilerseniz aþaðýdaki listeden indireceðiniz çocuk þarkýlarý ile piyesler düzenleyebilir, müzikli etkinlikler hazýrlayabilirsiniz. Öðrencilerinize öðreteceðiniz çocuk þarkýlarý ile de onlarýn müzik daðarcýðýný geliþtirebilirsiniz.

Not : Aþaðýdaki çocuk þarkýlarý forum sayfamýzda yer alan "çocuk þarkýlarý" kategorisindeki þarkýlardýr. Daha düzenli bir þekilde indirme olanaðý saðlamak amacýyla þarkýlarý böyle bir sýraya koyduk. Umarýz çocuk þarkýlarý iþinize yarar...

Alay marþý

Ali babanýn çiftliði çocuk þarkýsý

Bahar Gelir Þarkýsý indir

Bahar þarkýsý

Balýk ördek kurbaða þarkýsý

Bebeðin dansý þarkýsý

Ben gelin oldum þarkýsý

Ben ve dünya þarkýsý

Bir dünya býrakýn þarkýsý

Biricik öðretmenim þarkýsý

Bizim eller þarkýsý

Baltalar elimizde, uzun ip belimizde þarkýsý indir

Bayraðým Þarkýsý indir

Bayrak Þarkýsý indir

Bebeðin Dansý Þarkýsý indir

Ben Gelin Oldum Þarkýsý indir

Benim annem çocuk þarkýsý

Bil Bakalým Þarkýsý indir

Çalgýcýlar þarkýsý

Çalýþýr dinleniriz þarkýsý

Çalýþkan olmalýyýz þarkýsý

Çanakkale marþý

Cici bebekler þarkýsý

Dünya çocuk bayramý çocuk þarkýsý

Ey yüce Atam þarkýsý

Gülümcan Fon Müziði

Ýnatçý iki keçi çocuk þarkýsý

Ýlkbahar Þarkýsý indir

ileri marþý

Kardeþim çocuk þarkýsý

Kurbaða , Ördek , Balýk Þarkýsý indir

Karga ile tilki çocuk þarkýsý

Kelebek çocuk þarkýsý

Küçük Ayþe küçük asker çocuk þarkýsý

Küçük civciv çocuk þarkýsý

Kurbaða çocuk þarkýsý

Mevsimler çocuk þarkýsý

Nasrettin Hoca çocuk þarkýsý

Ne güzel Anadolu çocuk þarkýsý

Neþeli ol çocuk þarkýsý

Okul sevgisi çocuk þarkýsý

Orman çocuk þarkýsý

Ördek çocuk þarkýsý

Palyaço çocuk þarkýsý

Postacý amca çocuk þarkýsý

Renkler çocuk þarkýsý

Saðlýk öðütleri çocuk þarkýsý

Sanatlar rondu çocuk þarkýsý

sen varsýn öðretmenim þarkýsý

Sevgi çiçekleri çocuk þarkýsý

Sevgiyle büyüyoruz biz çocuk þarkýsý

Sonbahar çocuk þarkýsý

Þirin dostlar çocuk þarkýsý

Þirinler köyü çocuk þarkýsý

Taþýtlar çocuk þarkýsý

Trafik haftasý çocuk þarkýsý

Trafik haftasý çocuk þarkýsý

türküm ne mutlu bana þarkýsý

Yalancý çocuk þarkýsý

Yangýn çocuk þarkýsý

Yavru kuþ çocuk þarkýsý

Yeþilay haftasý çocuk þarkýsý

Yerli malý haftasý çocuk þarkýsý

yeni yýl þarkýsý

19 Mayýs çocuk þarkýsý

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Yorum
Henz yorum yazlmam.
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Yorum yaz
Yorum gndermek iin ltfen ye girii yapn.
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Facebook da Biz
blank.gif blank.gif
Forum Balklar
2.sýnýf 2.dönem Türkçe performans ödevi, 5.sýnýf kesirler kavrama testi (25 soru), 2014-2015 12.sýnýf Fizik dersi 2.dönem 2.yazýlý sorularý, k sesi sözcük çalýþmasý, 9.sýnýf Tarih 2.dönem 1.2. ve 3.sýnav sorularý, 2013 4.sýnýf sosyal bilgiler 2.dönem 1.sýnav, 12.sýnýf matematik dersi sene sonu kurtarma sýnavý sorularý, 4.sýnýf 2.dönem veli toplantýsý tutanaðý, 2.dönem Din kültürü zümre toplantýsý, Biyoloji 10.sýnýf 1.dönem 1.yazýlý sorularý, 4.sýnýf Trafik güvenliði 2.dönem 1.sýnav 2012-2013, 2013-2014 9.sýnýf Edebiyat dersi 2.dönem 1.sýnav sorularý, 10 Kasým Atatürk yaka kartý, Lise Kimya dersi sene baþý zümre öðretmenler toplantýsý, 9.Sýnýf Biyoloji 1.Tema Test, Atatürk resmi, Meslek tanýtma kulübü, 5.sýnýf Sosyal bilgiler 2.dönem 3.sýnav sorularý, 7.sýnýf türkçe 2.dönem 2.yazýlý sorularý 2012-2013, 8.sýnýf iki bilinmeyenli denklem sorularý, 5.sýnýf Gerçekleþen Düþler sunusu, Yaban öküzü ile eþek sesli masalý, 3. Sýnýf Hayat Bilgisi Benim Eþsiz Yuvam Sorularý, Motive edici belgeler, 2012-2013 kimya 9. Sýnýf 1.dönem 1.yazýlý sorularý, 100den Geri 2þer Sayma çalýþmasý, 2013 7. sýnýf 2. dönem 2. Matematik sýnavý, Atatürk resimleri, Lise Biyoloji dersi 2.dönem 1.zümre öðretmenler toplantýsý 2015, Dil ve anlatým dersi 2014-2015 11.sýnýf 1.dönem 1.yazýlý sorularý
blank.gif blank.gif
Dosyalar
 • 1. Sýnýf
 • 2. Sýnýf
 • 3. Sýnýf
 • 4. Sýnýf
 • Okul Öncesi
 • ilkokuma Yazma
 • Türkçe Dersi
 • Matematik Dersi
 • Fen ve Teknoloji Dersi
 • Sosyal Bilgiler Dersi
 • Ýngilizce Dersi
 • e-okul
 • Planlar
 • Çocuk Þarkýlarý
 • Öðretmen Karne Görüþleri
 • Baþarý Belgeleri
 • Lise Zümre-Veli Tutanaklarý
 • Ortaokul Zümre-Veli Tutanaklarý
 • Ýlkokul Zümre-Veli Tutanaklarý
 • Teog
 • ÞÖK
 • Bütün Dosyalar
 • blank.gif blank.gif
  Köþe Yazarlarý
  Dogan Yeni Öðretmen Okulun Ýlk Gün...
  Dogan
  feyyaz Un, dos, tres,ALES ALES ALES...
  feyyaz

  Tüm Köþe Yazýlarý
  blank.gif blank.gif
  Anket
  Yeni Milli Eðitim Bakanýnýn çalýþmalarýndan memnun musunuz?

  Evet, memnunum.
  Evet, memnunum.
  7% [3 Oy]

  Hayýr, memnun deðilim.
  Hayýr, memnun deðilim.
  86% [37 Oy]

  Kararsýzým.
  Kararsýzým.
  0% [0 Oy]

  Cevap vermek için henüz erken.
  Cevap vermek için henüz erken.
  7% [3 Oy]

  Oy: 43
  Oy vermek iin ye girii yapm olmanz gerekmektedir.
  Balama Tarihi: 29/09/2011 17:41

  Anket Arivi
  blank.gif blank.gif
  Belirli Gün ve Haftalar
  bullet.gif Müzeler Haftasý Pr...
  bullet.gif Müzeler Haftasý Ku...
  bullet.gif Müzeler Haftasý Bo...
  bullet.gif Müzeler Haftasý Bo...
  bullet.gif 19 Mayýs Slaytý 20...
  bullet.gif 19 Mayýs Sunusu 201...
  bullet.gif 19 Mayýsla ilgili y...
  bullet.gif 19 Mayýs Kutlama Pr...
  bullet.gif 19 Mayýs Boyama Ça...
  bullet.gif Dünya Çevre Günü...
  blank.gif blank.gif
  Sosyal Kulüpler
  bullet.gif Satranç egzersiz de...
  bullet.gif 2014-2015 Spor kulü...
  bullet.gif 2014-2015 Spor kulü...
  bullet.gif Spor kulübü yýl s...
  bullet.gif Sivil savunma kulüb...
  bullet.gif Satranç kulübü y...
  bullet.gif Müzik kulübü yýl...
  bullet.gif Kýzýlay kulübü y...
  bullet.gif Halk oyunlarý kulü...
  bullet.gif Demokrasi ve insan h...
  blank.gif blank.gif
  Toplist

  blank.gif blank.gif
  Sponsorlu Baðlantýlar
  blank.gif blank.gif
  ye Girii
  Kullanc Ad

  Parola  Henz ye Deil Misiniz?
  Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

  Parolanz M Unuttunuz?
  Buraya Tklayn
  blank.gif blank.gif
  Okul Öncesi

  Okul Öncesi Etkinlikleri

  blank.gif blank.gif
  Ana Men
  bullet.gif Ana Sayfa
  bullet.gif Eðitim Forumu
  bullet.gif e-okul yönetici
  bullet.gif e okul vbs
  bullet.gif Ders izle
  bullet.gif Etkinlik Paylaþ
  bullet.gif Haberler
  bullet.gif Takdir Teþekkür Hesaplama
  bullet.gif Okuma Yazma Öðreniyorum
  bullet.gif Çocuk Þarkýlarý
  bullet.gif Dosyalar
  bullet.gif Resim Galerisi
  bullet.gif Köþe Yazýlarý
  bullet.gif Köþe Yazarlarý
  bullet.gif Haber Yazarlarý
  Menü
  bullet.gif Arama
  bullet.gif Ýletiþim
  bullet.gif S.S.S
  Ýçerik Ekleyin
  Dost Siteler
  bullet.gif Dost Siteler
  Sosyal
  bullet.gif Dost Siteler
  bullet.gif Site Haritasý
  bullet.gif Teþekkürler
  bullet.gif Sunular,Sunu izle,sunu indir,slayt indir,slayt izle
  bullet.gif Yazýlý Sorularý
  bullet.gif Sýnavlar
  bullet.gif Belirli Gün ve Haftalar
  bullet.gif imam hatip takdir teþekkür hesaplama
  bullet.gif Lise Takdir Teþekkür Hesaplama
  blank.gif blank.gif
  Videolar
  Video Kategorileri

  · 1. Sýnýf Dersleri Ýzle

  · 1.Grup Sesler

  · 2. Sýnýf Dersleri Ýzle

  · 2.Grup Sesler

  · 3. Sýnýf Dersleri Ýzle

  · 3.Grup Sesler

  · 4. Sýnýf Dersleri Ýzle

  · 5. Sýnýf Dersleri Ýzle

  · Oyun oyna, oyunlar,e okul oyunlarý, okul oyunlarý, eðitici oyunlar

  · Ýlkokuma Yazma

  Son Videolar

  Dikte Nasýl Yapýlýr? - 2
  1.sýnýf öðrencilerine d... (2379 hit)

  Dikte Nasýl Yapýlýr? - 1
  1.sýnýf öðrencilerine d... (2419 hit)

  "M" Sesi Cümle Oluþturma-Okuma...
  1.Sýnýflar için "m" sesi... (2087 hit)

  "M" Sesi Yazýmý - Hece ve Keli...
  1.sýnýf öðrencileri iç... (2198 hit)

  "O" Sesi Cümle Oluþturma-Okuma...
  1.Sýnýflar için "o" sesi... (2190 hit)

  purple-btm-left.png purple-btm-right.png
  Galeriden ..
  blank.gif blank.gif
  centerb-left.png centerb-right.png
  center-left.png center-right.png
  centerb-left.png centerb-right.png