Kullanc Ad:    Parola:   
center-left.png center-right.png
1. Sýnýf Dersleri Ýzle
Kategorideki Tm Videolar in Tklaynz
  o sesi sunusu
  o sesi sunusu
  Hit: 4077
  J sesi yazýlýþý
  J sesi yazýlýþý
  Hit: 3495
  F sesi yazýlýþý
  F sesi yazýlýþý
  Hit: 4415
  ö sesi sunusu
  ö sesi sunusu
  Hit: 3640
  r sesi sunusu
  r sesi sunusu
  Hit: 2913
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
1.Grup Sesler
Kategorideki Tm Videolar in Tklaynz
  1.GRUP SESLER (ELAKÝN) ÇALIÞMASI - 2
  1.Grup seslerin okunuþu, yazýlýþý, hece-kelime-cümle okuma ve oluþturma çalýþmalarýnýn nasýl yapýlmasý gerektiðiyle ilgili bir videodur.
  Hit: 1088
  1.GRUP SESLER (ELAKÝN) ÇALIÞMASI - 1
  1.Grup seslerin okunuþu, yazýlýþý, hece-kelime-cümle okuma ve oluþturma çalýþmalarýnýn nasýl yapýlmasý gerektiðiyle ilgili bir videodur, devamý 2.videoadýr.
  Hit: 1350
  E-L-A Ses Öðretimi, Okuma Geliþtirme
  E-L-A seslerinin ve bu seslerle oluþturulacak hece-kelime-cümle öðretiminin daha doðru yapýlmasý için velilere bazý notlar.
  Hit: 1083
  k sesi öðretme
  k sesi öðretme
  Hit: 3053
  e harfi
  e harfi sunusu
  Hit: 2351
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
2.Grup Sesler
Kategorideki Tm Videolar in Tklaynz
  "M" Sesi Cümle Oluþturma-Okuma-Dikte Çalýþmasý
  1.Sýnýflar için "m" sesine kadar olan seslerle cümle oluþturma, yazma, dikte þeklinde yazma çalýþmasý.
  Hit: 2087
  "M" Sesi Yazýmý - Hece ve Kelime Oluþturma/Pekiþtirme Çalýþmasý
  1.sýnýf öðrencileri için "M" "m" sesi yazýmýnýn doðru þekilde yapýlmasýna yönelik yazým çalýþmasý, "m" sesi ile baþlayan , "m" sesi geçen hece ve kelime oluþturma, okuma, pekiþtirme çalýþmasý.
  Hit: 2198
  "O" Sesi Cümle Oluþturma-Okuma-Dikte Çalýþmasý
  1.Sýnýflar için "o" sesine kadar olan seslerle cümle oluþturma, yazma, dikte þeklinde yazma çalýþmasý.
  Hit: 2190
  "O" Sesi Yazýmý - Hece ve Kelime Oluþturma/Pekiþtirme Çalýþmasý
  1.sýnýf öðrencileri için "O" "o" sesi yazýmýnýn doðru þekilde yapýlmasýna yönelik yazým çalýþmasý, "o" sesi ile baþlayan , "o" sesi geçen hece ve kelime oluþturma, okuma, pekiþtirme çalýþmasý.
  Hit: 1150
  y sesi öðretme
  y sesi öðretme
  Hit: 3188
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
UYARI!: 3.Grup Sesler
Henz Video yok .
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Ýlkokuma Yazma
Kategorideki Tm Videolar in Tklaynz
  Dikte Nasýl Yapýlýr? - 2
  1.sýnýf öðrencilerine dikte nasýl yaptýrýlýr? Dikte yapýlýrken uyulmasý gereken kurallar nelerdir?
  Hit: 2379
  Dikte Nasýl Yapýlýr? - 1
  1.sýnýf öðrencilerine dikte nasýl yaptýrýlýr? Dikte yapýlýrken uyulmasý gereken kurallar nelerdir?
  Hit: 2419
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
2. Sýnýf Dersleri Ýzle
Kategorideki Tm Videolar in Tklaynz
  2. Sýnýf Genel Tekrar Testleri
  2. Sýnýf Genel Tekrar Testleri
  Hit: 4830
  2. Sýnýf Kesirler ve Simetri Soru Çözümleri
  2. Sýnýf Kesirler ve Simetri Soru Çözümleri
  Hit: 4844
  2. Sýnýf Uzunluk ve Zaman Ölçüleri Soru Çözümleri
  2. Sýnýf Uzunluk ve Zaman Ölçüleri Soru Çözümleri
  Hit: 4559
  2. Sýnýf Geometrik Þekiller ve Grafikler Soru Çözümleri
  2. Sýnýf Geometrik Þekiller ve Grafikler Soru Çözümleri
  Hit: 8340
  2. Sýnýf Zihinden Toplama ve Problemleri Soru Çözümleri
  2. Sýnýf Zihinden Toplama ve Problemleri Soru Çözümleri
  Hit: 4699
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
3. Sýnýf Dersleri Ýzle
Kategorideki Tm Videolar in Tklaynz
  3. Sýnýf Doðal Sayýlar Soru Çözümleri
  3. Sýnýf Doðal Sayýlar Soru Çözümleri
  Hit: 4311
  3. Sýnýf Örüntü Soru Çözümleri
  3. Sýnýf Örüntü Soru Çözümleri
  Hit: 4358
  3. Sýnýf Grafikler ve Tablo Soru Çözümleri
  3. Sýnýf Grafikler ve Tablo Soru Çözümleri
  Hit: 3903
  3. Sýnýf Kesir Problemleri Soru Çözümleri
  3. Sýnýf Kesir Problemleri Soru Çözümleri
  Hit: 6112
  3. Sýnýf Geometrik Þekiller Soru Çözümleri
  3. Sýnýf Geometrik Þekiller Soru Çözümleri
  Hit: 3974
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
4. Sýnýf Dersleri Ýzle
Kategorideki Tm Videolar in Tklaynz
  4. Sýnýf Açýlar Soru Çözümleri
  4. Sýnýf Açýlar Soru Çözümleri
  Hit: 4538
  4. Sýnýf Aðýrlýk Ölçüleri Problemleri Soru Çözümleri
  4. Sýnýf Aðýrlýk Ölçüleri Problemleri Soru Çözümleri
  Hit: 4493
  4. Sýnýf Kesir Problemleri 2
  4. Sýnýf Kesir Problemleri 2
  Hit: 3688
  4. Sýnýf Kesir Problemleri 1
  4. Sýnýf Kesir Problemleri
  Hit: 3499
  4. Sýnýf Doðal Sayýlar Soru Çözümleri 3
  4. Sýnýf Doðal Sayýlar Soru Çözümleri 3
  Hit: 3510
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
UYARI!: 5. Sýnýf Dersleri Ýzle
Henz Video yok .
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Oyun oyna, oyunlar,e okul oyunlarý, okul oyunlarý, eðitici oyunlar
Kategorideki Tm Videolar in Tklaynz
  Bowling Toplama Oyunu
  Bowling Toplama Oyunu
  Hit: 5882
  Basketbol Toplama Oyunu
  Basketbol Toplama Oyunu
  Hit: 5592
  Balýk Tutma Toplama Oyunu
  Balýk Tutma Toplama Oyunu
  Hit: 5069
  At Yarýþý Toplama Oyunu
  At Yarýþý Toplama Oyunu
  Hit: 4140
  Araba Toplama Oyunu
  Araba Toplama Oyunu
  Hit: 4457
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Facebook da Biz
blank.gif blank.gif
Forum Balklar
6.sýnýf Ýngilizce 2.dönem 3.yazýlý sorularý, 8.sýnýf ingilizce dersi 2.dönem 3.yazýlý sorularý 2012-2013, Lise Coðrafya dersi 2.dönem 1.zümre öðretmenler toplantý tutanaðý 2014-2015, 2013-2014 9.sýnýf Dil ve anlatým 1.dönem 3.yazýlý sorularý, 1.sýnýf S sesi metin oluþturma sunusu, 12.sýnýf Analitik Geometri 1.dönem 1.sýnav sorularý, 2.dönem Türkçe zümresi 2013, 1.sýnýf onluk ve birlik kavramý sunusu, 4.sýnýf Fen ve teknoloji 2.dönem 1.yazýlý sorularý 2013, Çarþýya vardým çocuk þarkýsý, 3.sýnýf Sözcüklerin kök ve ekleri sunusu, 3.sýnýf Hayalim Ýçin sunusu, 4.sýnýf Hayat bilgisi deðerlendirme sorularý, 5.sýnýf Trafik güvenliði dersi 2.yarýyýl 2.yazýlý yoklama sýnav sorularý, 7.sýnýf sosyal bilgiler dersi e-okul 2.dönem 3.yazýlýsý 2012-2013, 5.Sýnýf Türkçe 1.dönem 3.yazýlý sorularý, 5.sýnýf 1.dönem ÞÖK toplantýsý 2014-2015, 4.sýnýf fen bilimleri 1.dönem 3.bep sýnavý 2015-2016, 1.dönem 5.sýnýf 3.Türkçe sýnavý, okul öncesinde drama, 10.sýnýf Tanzimat dönemi edebiyatý sorularý, Matematik 2. dönem 1. yazýlýlar, 4.sýnýf Fen ve teknoloji maddenin ölçülebilir özellikleri konu testi, 2.sýnýf 13-17 Mayýs haftalýk ders iþleme programý, Hububat ürünlerinin fiyatý tiyatro oyunu, 2013 Lise Coðrafya 2.dönem zümre toplantýsý, 1.sýnýf K sesi resim eþleme çalýþmasý, 2.sýnýf 2.dönem Müzik performans ödevi, 2.sýnýf hece çalýþmasý, Biyoloji dersi 11.sýnýf 2014-2015 1.dönem 1.yazýlý sorularý
blank.gif blank.gif
Dosyalar
 • 1. Sýnýf
 • 2. Sýnýf
 • 3. Sýnýf
 • 4. Sýnýf
 • Okul Öncesi
 • ilkokuma Yazma
 • Türkçe Dersi
 • Matematik Dersi
 • Fen ve Teknoloji Dersi
 • Sosyal Bilgiler Dersi
 • Ýngilizce Dersi
 • e-okul
 • Planlar
 • Çocuk Þarkýlarý
 • Öðretmen Karne Görüþleri
 • Baþarý Belgeleri
 • Lise Zümre-Veli Tutanaklarý
 • Ortaokul Zümre-Veli Tutanaklarý
 • Ýlkokul Zümre-Veli Tutanaklarý
 • Teog
 • ÞÖK
 • Bütün Dosyalar
 • blank.gif blank.gif
  Köþe Yazarlarý
  Dogan Yeni Öðretmen Okulun Ýlk Gün...
  Dogan
  feyyaz Un, dos, tres,ALES ALES ALES...
  feyyaz

  Tüm Köþe Yazýlarý
  blank.gif blank.gif
  Anket
  Yeni Milli Eðitim Bakanýnýn çalýþmalarýndan memnun musunuz?

  Evet, memnunum.
  Evet, memnunum.
  7% [3 Oy]

  Hayýr, memnun deðilim.
  Hayýr, memnun deðilim.
  86% [37 Oy]

  Kararsýzým.
  Kararsýzým.
  0% [0 Oy]

  Cevap vermek için henüz erken.
  Cevap vermek için henüz erken.
  7% [3 Oy]

  Oy: 43
  Oy vermek iin ye girii yapm olmanz gerekmektedir.
  Balama Tarihi: 29/09/2011 17:41

  Anket Arivi
  blank.gif blank.gif
  Belirli Gün ve Haftalar
  bullet.gif Müzeler Haftasý Pr...
  bullet.gif Müzeler Haftasý Ku...
  bullet.gif Müzeler Haftasý Bo...
  bullet.gif Müzeler Haftasý Bo...
  bullet.gif 19 Mayýs Slaytý 20...
  bullet.gif 19 Mayýs Sunusu 201...
  bullet.gif 19 Mayýsla ilgili y...
  bullet.gif 19 Mayýs Kutlama Pr...
  bullet.gif 19 Mayýs Boyama Ça...
  bullet.gif Dünya Çevre Günü...
  blank.gif blank.gif
  Sosyal Kulüpler
  bullet.gif Satranç egzersiz de...
  bullet.gif 2014-2015 Spor kulü...
  bullet.gif 2014-2015 Spor kulü...
  bullet.gif Spor kulübü yýl s...
  bullet.gif Sivil savunma kulüb...
  bullet.gif Satranç kulübü y...
  bullet.gif Müzik kulübü yýl...
  bullet.gif Kýzýlay kulübü y...
  bullet.gif Halk oyunlarý kulü...
  bullet.gif Demokrasi ve insan h...
  blank.gif blank.gif
  Toplist

  blank.gif blank.gif
  Sponsorlu Baðlantýlar
  blank.gif blank.gif
  ye Girii
  Kullanc Ad

  Parola  Henz ye Deil Misiniz?
  Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

  Parolanz M Unuttunuz?
  Buraya Tklayn
  blank.gif blank.gif
  Okul Öncesi

  Okul Öncesi Etkinlikleri

  blank.gif blank.gif
  Ana Men
  bullet.gif Ana Sayfa
  bullet.gif Eðitim Forumu
  bullet.gif e-okul yönetici
  bullet.gif e okul vbs
  bullet.gif Ders izle
  bullet.gif Etkinlik Paylaþ
  bullet.gif Haberler
  bullet.gif Takdir Teþekkür Hesaplama
  bullet.gif Okuma Yazma Öðreniyorum
  bullet.gif Çocuk Þarkýlarý
  bullet.gif Dosyalar
  bullet.gif Resim Galerisi
  bullet.gif Köþe Yazýlarý
  bullet.gif Köþe Yazarlarý
  bullet.gif Haber Yazarlarý
  Menü
  bullet.gif Arama
  bullet.gif Ýletiþim
  bullet.gif S.S.S
  Ýçerik Ekleyin
  Dost Siteler
  bullet.gif Dost Siteler
  Sosyal
  bullet.gif Dost Siteler
  bullet.gif Site Haritasý
  bullet.gif Teþekkürler
  bullet.gif Sunular,Sunu izle,sunu indir,slayt indir,slayt izle
  bullet.gif Yazýlý Sorularý
  bullet.gif Sýnavlar
  bullet.gif Belirli Gün ve Haftalar
  bullet.gif imam hatip takdir teþekkür hesaplama
  bullet.gif Lise Takdir Teþekkür Hesaplama
  blank.gif blank.gif
  Videolar
  Video Kategorileri

  · 1. Sýnýf Dersleri Ýzle

  · 1.Grup Sesler

  · 2. Sýnýf Dersleri Ýzle

  · 2.Grup Sesler

  · 3. Sýnýf Dersleri Ýzle

  · 3.Grup Sesler

  · 4. Sýnýf Dersleri Ýzle

  · 5. Sýnýf Dersleri Ýzle

  · Oyun oyna, oyunlar,e okul oyunlarý, okul oyunlarý, eðitici oyunlar

  · Ýlkokuma Yazma

  Son Videolar

  Dikte Nasýl Yapýlýr? - 2
  1.sýnýf öðrencilerine d... (2379 hit)

  Dikte Nasýl Yapýlýr? - 1
  1.sýnýf öðrencilerine d... (2419 hit)

  "M" Sesi Cümle Oluþturma-Okuma...
  1.Sýnýflar için "m" sesi... (2087 hit)

  "M" Sesi Yazýmý - Hece ve Keli...
  1.sýnýf öðrencileri iç... (2198 hit)

  "O" Sesi Cümle Oluþturma-Okuma...
  1.Sýnýflar için "o" sesi... (2190 hit)

  purple-btm-left.png purple-btm-right.png
  Galeriden ..
  blank.gif blank.gif
  centerb-left.png centerb-right.png
  center-left.png center-right.png
  centerb-left.png centerb-right.png